Miljö

Målarduk.se och Alldo Group Sweden AB jobbar aktivt för att minska belastningen på miljö och natur. Det sker genom val av material, tillverkning, val av emballage och inköp av träslag.

Miljö

Målardukar med kilram av svensk furu

Alla kilramar som används i målardukarna, tillverkas av det förnyelsebara materialet furu. På så sätt är du alltid helt säker på att du får ett förnyelsebart material i din kilram. Trä är det bästa långsiktiga valet ur miljösynpunkt, då det ingår i den biobaserade kolcykeln, och därför inte bidrar direkt till växthuseffekten. Motsatsen till förnyelsebart material är fossila material, som t.ex. mineralolja.

Svensk industri och svenska jobb

När du köper en målarduk av oss gör du ett bättre miljöval, och du värnar samtidigt om svenska jobb och svensk industri.

Återvinning och emballage

Alla våra målardukar kan återvinnas genom att monteras isär. Trä och linneduk kan sorteras och lämnas till returstationer eller återvinningscentraler. Vi använder uteslutande returpapper och återanvänt material i vår emballering. Allt emballage kan av kunden återvinnas på returstationer runt om i landet, vilket vi gärna uppmanar till.

Produkter märkta med vårt miljöval

För att göra det lättare för dig som kund att hitta våra produkter märkta med miljöval, har vi integrerat en egen symbol på de sidorna. Symbolen visar att produkten är tillverkad i Sverige, och att materialet (träslaget) kommer från Sverige. Alla målardukar märkta med miljöval är:

  • Tillverkade av träslag från svenska skogar
  • Hyvlade i Sverige
  • Grunderade i Sverige
  • Limmade i Sverige
  • Monterade och uppspända i Sverige